Euterpe 1965 – 2024

“Zingen voor je plezier”

Tijdens het jubileumconcert op 12 november 2005 vond een bijzondere gebeurtenis plaats: de overhandiging van een boekwerk over de geschiedenis van het koor, met de titel: “Euterpe: veertig jaar mannenkoor”. 1965 – 2005
Na een taalkundige uitleg van elk van de woorden die schuil gaan achter de aanduiding “IMK Euterpe” stelt de schrijver zich, met foto, als volgt voor:

” Ik ben Aart van Drie, schrijver van dit boekwerk, lid en erelid van het Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe, 20 jaar heb ik het voorrecht genoten dat ik voorzitter van dit fijne koor mocht zijn. Vanaf 1968 ben ik al lid, en nu ik dit in 2004 schrijf mag ik dat nog steeds zijn en ik hoop het nog vele jaren te blijven. En weer een voorecht, ik mag nu dit boek samenstellen en schrijven. Aart van Drie.”

Met enkele bewogen en welgekozen woorden overhandigde Aart het eerste exemplaar aan Jan Hardon, de waarnemend voorzitter van het mannenkoor Euterpe, dat als koor het boek uitgeeft.
Vervolgens overhandigde Aart een tweede exemplaar aan de burgemeester van de gemeente Barneveld, de heer Houben, die dit spontaan en hartelijk beantwoordde.
Het boek geeft in een chronologische volgorde per jaar een weergave van wat er zich in al die veertig jaren heeft afgespeeld. Het geheel is doorspekt met anekdotes en is tevens rijkelijk voorzien van foto’s uit alle tijden. Een boek om van te smullen, uniek in zijn soort!

 

 OPRICHTING.

Op initiatief van een aantal enthousiaste mannen is in 1965 het Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe te Voorthuizen opgericht.

Het koor startte destijds met 17 leden, waarvan er nu (2024) nog een lid is namelijk, Wieb Buwalda

Als naam werd “Euterpe” gekozen, het was de naam van een eerder bestaand hebbend mannenkoor in Voorthuizen dat door onvoldoende ledental geen bestaansmogelijkheden meer had

De officiële naam werd  IMK Euterpe (Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe). Interkerkelijk, omdat men vond dat mannen van alle kerkelijke gezindten zich als lid moesten kunnen laten inschrijven.

Als eerste dirigent werd Geert Gringhuis aangesteld.

EN VERDER….

Na enkele wisselingen van dirigent kwam het koor vijf jaar later onder de muzikale leiding van de Dick van Leeuwen. Tijdens zijn dirigentenperiode, die tot eind jaren ’80 duurde, groeide het koor gestaag, zowel in ledental als in niveau.
Hij werd opgevolgd door Dick van Asselt en vanaf 2009 door Jaap de Ruijter.

In de loop van de volgende jaren werd de grens van 100 leden bereikt. Helaas was dat door overlijden en vertrek van leden maar voor een korte periode.

Na het overlijden van Jaap de Ruijter (mei 2014) werd er naarstig gezocht naar een opvolger. Deze werd gevonden in de persoon van Adriaan Bruinink uit Harderwijk.

Deze dirigent, organist en trompettist heeft zijn voorganger persoonlijk gekend en wist daardoor wat IMK Euterpe tot een uniek koor maakt.

Adriaan Bruinink heeft 31 december 2018, na 4,5 jaar, afscheid genomen van ons mannenkoor.
Vanaf 1 januari 2019 staat Euterpe onder leiding van Gerwin van der Plaats, geen onbekende dirigent voor Voorthuizen en het koor, hij was eerder al 12,5 jaar dirigent van het vrouwenkoor Euterpe.

Thans (januari 2024) is het ledenaantal 97 leden.

ACTIVITEITEN.

 • Om het doel van het koor “Gods Woord zingend uitdragen” gestalte te geven laat  IMK Euterpe zich jaarlijks bij verschillende gelegenheden horen:
  • Medewerking aan kerkdiensten en (kerst)zangdiensten, zowel in Voorthuizen als in de regio.
  • Optredens in verzorgingshuizen.
  • Jaarlijks presenteert het koor zich aan de gehele plaatselijke bevolking door het organiseren van het Bevrijdingsconcert op 5 mei. Dit concert wordt in 2017 voor de 19e keer gegeven en is niet meer uit Voorthuizen weg te denken.
  • Ook wordt in samenwerking met andere koren opgetreden en, als dat mogelijk is, in een uitwisselingsvorm.
  • Het jaarlijkse Najaarsconcert is altijd ook een ijkpunt voor het koor.

   

  Naast genoemde activiteiten heeft IMK Euterpe in de loop der jaren aan diverse andere activiteiten deelgenomen, o.a.:

  • Optredens tijdens zangavonden voor de NCRV- en EO- televisie.
  • In de jaren ’90 is er aan een buitenlands optreden meegedaan, en wel het Advent-zingen in Wenen.
  • Deelname aan de Volkskerstzang in het Dolfinarium in Harderwijk.
  • Optredens voor goede doelen, zogenaamde Benefietconcerten.

  Ook zijn er door de jaren heen diverse LP’s en CD’s opgenomen, meestal in samenwerking met andere koren en een heel scala aan muzikale medewerkers.

  De laatste CD “De Schepping” die in 2013 o.l.v. Jaap de Ruijter is opgenomen in de St. Maartenskerk in Tiel, is nog vol op verkrijgbaar.

REPERTOIRE.

Vanaf de oprichting van het koor is het repertoire uitgegroeid tot boven de 500 liederen. Er is dan ook een zeer uitgebreid repertoire, dat jaarlijks toch weer met een aantal nieuwe  “nummers” wordt uitgebreid.

Het repertoire omvat voornamelijk religieuze liederen, maar ook zeer veel andere liederen (o.a. klassiek, volksmuziek, Oudhollands, negro-spirituals) zijn in de lijst opgenomen en worden tijdens uitvoeringen ten gehore gebracht.

Hoewel er hoofdzakelijk wordt gezongen in het Nederlands, zijn Duits- en Engelstalige liederen en liederen in het Latijn geen uitzondering.

 

OMGAAN MET ELKAAR.

Naar elkaar omzien, er voor elkaar zijn en saamhorigheid zijn kenmerken voor IMK Euterpe.

Op diverse manieren proberen we deze kenmerken  dan ook zo sterk mogelijk te houden:

 • Twee mannen die “Lief en leed” verzorgen
 • Een (bijna) wekelijkse Nieuwsbrief per e-mail
 • Het per kwartaal verschijnende leden contactblad “Euterpe Contact”
 • Een jaarlijks uitje voor de leden, waarbij af en toe ook de partners worden uitgenodigd
 • IMK Euterpe op Facebook

JUBILEA.

In 2015 mocht IMK Euterpe zijn 50 jarig jubileum vieren en, elke keer als er wat te vieren valt, wordt dat aangegrepen om dan op  een bijzondere wijze voor de dag te komen. Bij elk lustrum, om de vijf jaar, is het weer raak!

Maar bij een “10-tal” wordt het gevierd met een receptie, een gezellige “feest”avond met partners én een jubileumconcert.

Bij deze concerten wordt, nog meer dan bij andere concerten, getracht te laten zien wat IMK Euterpe in huis heeft.

 

REPETITIES.

Het koor repeteert wekelijks op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de
Ichthuskerk, Tromplaan 8 in Voorthuizen.

Tijdens elke repetitie proberen de leden er met veel enthousiasme en inzet
samen en met de dirigent , er weer iets moois van te maken.
Daarbij ontbreekt ook de gezelligheid niet, want al ruim voor aanvang van de repetitie als ook tijdens de pauze wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de gelegenheid om de sociale contacten te onderhouden, m.a.w. “’t Is een geklets van jewelste”.
Komt u ook eens kijken, luisteren en meezingen?

U zult er geen spijt van hebben, want….. Erelid en voormalig voorzitter Aart van Drie verwoordde het als volgt:

“Euterpe” is: “voor je plezier zingen in een mannenkoor”. En dat geeft voldoening!

Meer over ons weten?

Aankomende evenementen

Waar kan je ons komen horen

Lid worden

Wat betekend het om lid te zijn

Euterpe Contact

Onze digitale nieuwsblad

Dirigent

Alles over onze dirigent

Geschiedenis

Onze geschiedenis