Mannenkoor Euterpe

“Zingen voor je plezier”

Wat kan mannenkoor Euterpe u bieden?

Wilt u / jij gezelligheid combineren met zingen? Bezoek dan eens vrijblijvend onze repetitie!

U/jij  zult zien dat zingen bij het Interkerkelijk Mannenkoor “Euterpe” ervaren wordt als zeer prettig, maar het heeft één GROOT nadeel; je komt er nooit meer vanaf!

 

KOORLEDEN.

In de loop der jaren is IMK Euterpe gegroeid van een koor met alleen leden uit Voorthuizen naar een koor met ook veel leden uit de omringende plaatsen.

Zo vindt je naast “Voorthuizers” een flink aantal leden die uit Barneveld, Kootwijkerbroek en Lunteren komen, maar ook komen ze uit Harskamp. Amersfoort, Harderwijk, Leusden, Stroe, Veenendaal, Woudenberg, Huizen en zelfs uit Kampen.

Een koor met een regiofunctie.

Het Interkerkelijk karakter van het koor is terug te vinden in de kerkelijke achtergrond van de leden. Deze zijn o.a. Gereformeerd, (Hersteld) Hervormd, PKN (Ichthuskerk), Evangelie-gemeenten, Ned. Gereformeerd.

Samen zingen tot meerdere eer en glorie van Hem die alles bestuurt!

 DOELSTELLING.

In de statuten van de vereniging Interkerkelijk Mannenkoor “Euterpe” die is opgericht op 8 maart 1965 staat in artikel 3 de doelstelling van de vereniging omschreven:

  “De vereniging heeft tot doel de beoefening van de zangkunst als gave Gods”

De vereniging tracht dit doel te bereiken door tijdens verschillende gelegenheden Gods Woord zingend uit te dragen.

 KOORINFORMATIE.

Om het koor goed te laten floreren zijn er naast het bestuur diverse leden (bijna)  wekelijks bezig met een of andere activiteit om Euterpe draaiende te houden:

 LIEF EN LEED:

Twee mannen die bij ziekte en blije gebeurtenissen IMK Euterpe vertegenwoordigen.

 MUZIEKCOMMISSIE:

Vijf personen (waaronder een bestuurslid) die zich samen met de dirigent over nieuw repertoire buigen.

 MUZIEKBEHEER:

Twee mannen (en een oud-lid) die zorgen voor het verspreiden van “nieuwe muziek” en het opbergen van de ingenomen nummers.

Ook wordt er hard gewerkt om alle (meer dan 500 nummers) te digitaliseren.

EVENEMENTENCOMMISSIE.

Deze organiseert elk jaar in september een uitje voor de leden (en soms hun partners).

In de pauze van elke repetitie verzorgen zij een verloting, het zogenaamde “potlootje” (een lootje voor de pot). De opbrengst is bedoeld als “spaarpot” voor het reisje.

KOFFIEPLOEG:

De koffieploeg bestaande uit 3 mannen zorgt ervoor dat er in de pauze een  heerlijk bakje koffie/thee geschonken kan worden.

Daar is altijd iets lekkers bij.

 DE “OPA” – PLOEG:

Om de vier weken wordt in Voorthuizen huis aan huis in enkele wijken oudpapier opgehaald.

Een achttal vrijwilligers assisteert de wagen van de gemeente bij het ophalen   met het aanvoeren en ledigen van de blauwe containers. Ook gaat er iedere 4    weken een vrijwilliger mee met de zijlader om, waar nodig, containers goed te   zetten.
Elke dinsdagmorgen wordt bij een aantal individuele adressen, door twee of     drie mannen oud papier opgehaald.

TECHNISCHE ZAKEN:

EUTERPE CONTACT:

Drie zangers vormen de redactie van “Euterpe Contact”, het leden contactblad van de vereniging.

Dit blad verschijnt 4 x per jaar.

 LID WORDEN VAN EUTERPE?

Is door het bovenstaande uw belangstelling gewekt?

Kom op een maandagavond eens vrijblijvend kijken, luisteren én meezingen.

U zult de open sfeer meteen aanvoelen……

Meer over ons weten?

Aankomende evenementen

Waar kan je ons komen horen

Lid worden

Wat betekend het om lid te zijn

Euterpe Contact

Onze digitale nieuwsblad

Dirigent

Alles over onze dirigent

Geschiedenis

Onze geschiedenis

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mannenkoor Euterpe, met alle actuele informatie over ons koor.

Wil je meer weten en horen over Euterpe, meld je aan voor